Smittsamma sjukdomar

Hästar kan drabbas av en rad smittsamma sjukdomar. Får hästen en temperaturhöjning bör du ta tempen en gång i timmen för att se om den fortsätter att stiga eller om den går tillbaka. Feber är ett vanligt tecken på att hästen har en begynnande infektion i kroppen.

Vissa infektionssjukdomar som hästar kan drabbas av är väldigt smittsamma. För att minska spridningen av smitta och begränsa utbrott är därför vissa sjukdomar anmälningspliktiga. Två av de viktigaste är kvarka och hästinfluensa. Misstänker du sådan smitta måste en veterinär tillkallas för att genom provtagning säkerställa eller utesluta smitta. Det är även veterinären som behandlar de sjuka hästarna och talar om vilka regler som gäller för stallet och hästarna fram till att hästarna anses friska igen. Det kan betyda att stallet sätts i karantän då. Karantän innebär att inga hästar får lämna eller komma till stallet under en viss tid, och endast ett fåtal personer får vistas i stallet och de får inte heller vistas i andra stall.

Mer om anmälningspliktiga sjukdomar kan du läsa om på www.sjv.se eller www.sva.se.

För att förebygga de här sjukdomarna ska du vara noga med smittskydd och att vaccinera hästen i den mån det går.

Hästinfluensa

Hästinfluensa är en luftburen infektionssjukdom som är mycket smittsam. Hos hästar med vaccinationsskydd blir sjukdomen inte så allvarlig, men kräver en konvalescentperiod. För hästar som inte har kommit i kontakt med smittan (och inte har vaccinerats) kan influensan däremot bli dödlig. Vaccination ska göras redan under hästens första levnadsår och sedan upprepas varje år.

Kvarka

Kvarka är en infektion som orsakas av bakterier som enbart angriper hästar, men som är släkt med samma bakterie som ger halsfluss hos människor. Vanliga symtom är feber, hosta, snuva och svullnader mellan ganascherna. Smitta sprids via både direktkontakt mellan smittade hästar och indirekt genom människor som varit i kontakt med smittade hästar. Mot kvarka finns numera också vaccin.

Herpesvirus/EHV-1/abortvirus

Herpesvirus kan orsaka feber och förkylning, men har också två allvarligare former. Dräktiga ston som smittats kan kasta, man talar då om abortvirus. Herpesviruset EHV-1 kan också orsaka neurologisk sjukdom hos häst. Den drabbade hästen kan uppvisa alltifrån milda symptom till allvarlig sjukdom med vinglig gång och till och med förlamning.
Det finns vaccin mot luftvägs- och abortformen, men inte mot den neurologiska formen.