Smittsamma sjukdomar

Hästar kan drabbas av en rad smittsamma sjukdomar. Får hästen en temperaturhöjning bör du ta tempen en gång i timmen för att se om den fortsätter att stiga eller om den går tillbaka. Feber är ett vanligt tecken på att hästen har en begynnande infektion i kroppen.

Vissa infektionssjukdomar som hästar kan drabbas av är väldigt smittsamma. För att minska spridningen av smitta och begränsa utbrott är därför vissa sjukdomar anmälningspliktiga. Två av de viktigaste är kvarka och hästinfluensa. Misstänker du sådan smitta måste en veterinär tillkallas för att genom provtagning säkerställa eller utesluta smitta. Det är även veterinären som behandlar de sjuka hästarna och talar om vilka regler som gäller för stallet och hästarna fram till att hästarna anses friska igen. Det kan betyda att stallet sätts i karantän. Karantän innebär att inga hästar får lämna eller komma till stallet under en viss tid, och det är endast ett fåtal personer som får vistas i stallet under sjukdomstiden och de personerna får inte heller vara i andra stall. Mer om anmälningspliktiga sjukdomar kan du läsa om på www.sjv.se eller www.sva.se. För att förebygga de här sjukdomarna ska du vara noga med smittskydd och vaccinera hästen i den mån det går.

Hästinfluensa

Hästinfluensa är en luftburen infektionssjukdom som är mycket smittsam. Hos hästar med vaccinationsskydd blir sjukdomen inte så allvarlig men kräver en konvalescentperiod. För hästar som inte kommit i kontakt med smittan (och inte vaccinerats) kan det bli däremot blir dödligt. Vaccination ska göras redan första levnadsåret och sedan upprepas varje år.

Kvarka

Kvarka är en infektion som orsakas av bakterier som enbart angriper hästar men är släkt med samma bakterie som ger halsfluss hos människor. Vanliga symtom är feber, hosta, snuva och svullnader mellan ganascherna. Smitta sprids både via direktkontakt mellan smittade hästar eller indirekt genom människor som varit i kontakt med smittade hästar. Mot kvarka finns ännu inget fungerande vaccin.

Herpesvirus/EHV-1/abortvirus

Herpesvirus kan orsaka feber och förkylning, men har också två allvarligare former. Den Dräktiga ston som smittats kan kasta, man talar då om abortvirus. Herpesviruset EHV-1 kan också orsaka neurologisk sjukdom hos häst. Den drabbade hästen kan uppvisa allt från milda symtom till allvarlig sjukdom med vinglig gång och till och med förlamning.
Det finns vaccin mot luftvägs- och abortformen, men inte mot den neurologiska formen.