Smittskydd

Ett bra tips för att hålla din häst frisk är att lära känna den väl samt förebygga och förhindra att smitta förs in i stallet

För att du ska se om din häst är sjuk och då kunna undvika att föra en eventuell smitta vidare så är det viktigt att du känner din häst och snabbt ser om något avviker från det normala.

Förebygg smitta

För att förebygga smitta ska du vara noga med att hålla nyinflyttade hästar avskilda från de övriga de första veckorna. Hästsmittor kommer oftast till anläggningar med en nyinflyttad häst. Stressen i samband med flytt, långa transporter och nya hästkontakter ökar risken för infektioner. Det en bra att ha ett utrymme som kan använda som karantäns- eller isoleringsstall.

Friska hästar riskerar att komma i kontakt med smittade hästar när de lämnar gården för träning, tävling, bete, stuteribesök, klinikbesök eller vid andra tillfällen. Även utrustning som kommer in i stallet eller anläggningen kan vara en smittorisk.

Blanda inte tävlingshästar med avelsston vid uppstallning. Om det blir aktuellt med uppstallning på ett stuteri, blanda inte ston med inkommande unghästar – de kan smitta stona på hösten vilket då kan leda till kastning under vårvintern. Detsamma gäller på ridskolan – blanda inte tävlingshästar med ridskolehästar – tävlingshästarna kan föra med sig smitta.

Tänk också på att:

  • Byta kläder och skor när du går mellan olika stallar.
  • Tvätta händerna med tvål och vatten och/eller handsprit.
  • Håll avstånd och klappa inte på hästar du inte känner till.
  • Använd alltid hästens egen utrustning.

Anmälningsplikt

Vissa sjukdomar är anmälningspliktiga, till exempel EHV-1 (abortvirus), kvarka och hästinfluensa. Med anmälningspliktig menas att du är skyldig att anmäla till veterinär om din häst insjuknar. Anledningen är att man vill försöka stoppa smittan och begränsa sjukdomen.

Läs mer om smittskydd på sva.se.

Eftervård

Kyla och värme Att kyla hästens ben efter ansträngning kan vara en bra hjälp för att förebygga skador. Kyla hjälper ansträngda blodkärl att dra ihop sig och minskar risken för mikroskador i senor och ligament. Kylningen ska göras direkt efter ansträngningen. Det bästa sättet är att kyla med kallt rinnande vatten från framknä/has och nedåt i cirka 10–15 minuter. Det finns också produkter som kyllera, isbalsam och kylpaddar som enkelt fästs runt hästens ben. Värme får blodkärlen i kroppen att vidga sig och ger en bättre blodcirkulation och borttransport av såväl överflödig vätska som ökad genomströmning av blod. Det har en positiv inverkan på återhämtningen i vävnaden. Men att värma direkt i samband med till exempel en hård ansträngning eller en misstänkt överbelastning kan ge motsatt resultat. För att uppnå effekten av värme kan ett stallbandage med padd räcka. Bandaget ger ett visst stöd och motverkar att benet blir svullet. Det finns också ett stort antal liniment på marknaden. Tänk bara på att kolla så det inte är belagt med karens. Massage och stretching En häst kan jämföras med en idrottare. Båda har muskler som utför hårt arbete och som behöver återhämtning. Ibland uppstår spända områden i en muskel och då kan massage hjälpa. Massage ökar blodcirkulationen i musklerna och bidrar även till ett välbefinnande. Även att rykta hästen ordentligt ökar blodcirkulationen i kroppen. Stretching syftar till att hålla muskulaturen elastisk och smidig och kan vara bra för musklernas återhämtning efter träning. Viktigt är dock att det görs i samverkan med hästen så att det inte blir en dragkamp mellan dig och hästen. Ska du stretcha din häst bör du lära dig av en utbildad person.