Kunskap och rutiner

Det finns forskningsstudier som visar att skade- och sjukdomsrisken varierar mellan olika stall, olika ryttare och olika ridskolor. Vilken kunskap man har och vilka rutiner man följer är alltså viktiga när det kommer till hästens hållbarhet. Hästen har en stor inneboende kapacitet för arbete, jämfört med både människor och andra djurarter. Dagens sporthästavel har också gett hästar som har en stor inneboende talang för exempelvis hoppning eller för att utföra dressyrrörelser på ett naturligt sätt. Men hästens kropp behöver först gradvis byggas upp och förberedas på det arbete som man som ryttare begär, på samma sätt som hos en motionär eller idrottare.

Som ryttare måste man lära sig att ge hästen bästa förutsättningar att utföra det man begär. Det handlar om allt från rätt omhändertagande med stallmiljö och foder, men man måste även lära sig vad som är rimligt att begära av hästen i det utbildningsstadium och den fysiska form som hästen befinner sig i. En häst som tränas och matchas olämpligt, och till följd av det mest står skadad eller sjuk, kommer oavsett hur bra härstamning eller hur trevlig den är inte ha någon chans att göra sitt arbete eller prestera på tävlingsbanan.