Kunskap och rutiner

Det finns forskningsstudier som visar att skade- och sjukdomsrisken varierar mellan olika stall, olika ryttare och olika ridskolor. Vilken kunskap man har och vilka rutiner man följer är alltså viktiga när det kommer till hästens hållbarhet. Hästen har en stor inneboende kapacitet för arbete, jämfört med både människor och andra djur. Dagens sporthästavel har också gett hästar med en stor inneboende talang för exempelvis hoppning eller för att naturligt utföra dressyrrörelser. Men hästens kropp behöver byggas upp gradvis och förberedas för det arbete som ryttare begär, på samma sätt som hos en motionär eller idrottare.

Som ryttare måste man lära sig att ge hästen goda förutsättningar att utföra det man begär. Det handlar om alltifrån rätt omhändertagande med stallmiljö, mycket utevistelse och bra foder, men också att lär sig vad som är rimligt att begära av hästen i det utbildningsstadium och den fysiska form som hästen befinner sig i. Att ha koll på hästen och känna igenom senor, leder och muskler är viktigt för att i tid upptäcka eventuella avvikelser. En häst som tränas och matchas olämpligt, och till följd av det mest står skadad eller sjuk, kommer oavsett hur bra härstamning den har eller hur trevlig den är, inte ha någon chans att göra sitt arbete eller prestera på tävlingsbanan.