Ridbanans vägar

Vid ridning på ridbanan används olika ”osynliga” ridvägar. Ridvägarna är ett system i ridningen där ridbanans långsida är dubbelt så lång som kortsidan (+1–2 meter) för att vägarna ska ge önskad effekt hos ryttare och häst. Ridbanans mått är exempelvis 20x40 meter (det man även kallar kort bana). Även måttet 20x60 meter används (lång bana) men då måste man vara uppmärksam på hur exempelvis volter rids.

Ridvägarna hjälper dig rida noggrannt

På ridbanan finns bokstäver som markerar vissa vändningspunkter där ridvägar börjar och slutar. Varför det är just dessa bokstäver och varför de kommer i just den här ordningsföljden, finns det ingen som riktigt vet. Bokstäverna är en hjälp för dig som ryttare att kunna rida korrekta ridvägar och öva på precisionen i ridningen.

Det finns flera olika ridvägar som alla är viktiga att känna till. Ridvägarna hjälper ryttaren att rida noggrant med väl avvägda hjälper. Du blir uppmärksam och exakt i din hjälpgivning, vilket också ger en följsam och smidig häst.

 • Spår kallas den väg som hästen ska röra sig på längs ridbanan.
 • Vändningspunkter kallas de ställen på spåret där vissa ridvägar påbörjas eller avslutas.
 • Fyrkantspåret kallas det spår som följer ridbanans sidor. Vändningspunkterna ligger på långsidorna 6 meter från hörnet samt mitt på lång- och kortsidorna.
 • Tempo är den hastighet som hästen rids i och som räknas i meter per minut.

Så här lär du dig ridbanans vägar

Gemensamt för samtliga ridvägar är att du som ryttare först lär dig att ”hitta” rätt väg antingen genom att följa en annan ryttare eller genom att spåret är ”ritat” så att du lätt kan följa det. Allteftersom du utvecklar din förmåga att använda hjälperna rätt ökar kraven på hur vägarna rids.

För att du som ryttare ska hinna med de moment som ingår i ridvägen är det viktigt att du rider i rätt tempo. Det är lättast att öva in ridvägarna i ett långsamt tempo för att efterhand öka. Det är också viktigt att du övar ridvägarna lika mycket i båda varven. Som ryttare behöver du öva på att bli så lika som möjligt med dina hjälper på vänster respektive höger sida.

Följ fyrkanten–fyrkantspåret
Fyrkantspåret är den första ridväg du kommer i kontakt med. I början är det lämpligt att ”skära av” hörnen så vändningen inte blir för skarp. Kom ihåg att rida rakt på kort- och långsidor så att det blir fyra raka sidor och fyra hörn (vändningar). När du har utvecklat din hjälpgivning och kan rida hästen korrekt på stora böjda spår, kan du också öka kraven på hörnpasseringarna.

Vänd snett igenom–diagonallinjen
För diagonallinjen ligger vändningspunkterna på långsidorna 6 meter från hörnet. Du påbörjar alltid ridvägen vid vändningspunkten efter kortsidan och rider diagonalt på ett rakt spår till motsvarande punkt på den andra långsidan. Om du vänder från ett håll och möter ryttare som ännu inte har vänt ska du rida innanför den första gången ni möts, andra gången ska den som har vänt rida ytterst.

Om ridvägen ska ridas från bägge vändningspunkterna vänder du in 6 meter från hörnet, men rider mot en punkt 8 meter från den andra långsidan. Ryttaren från andra långsidan gör på samma sätt, rider in 6 meter från hörnet och på en linje som kommer ut 8 meter från hörnet. Då rider ni på två olika linjer och möts naturligt utmed vägen. När du kommer ut i det nya varvet blir det naturligt att rida ytterst om du möter någon.

Det du tränar vid ridning på diagonallinjen är att vända åt ett håll och därefter rida rakt med rak häst till dess att det är dags att vända åt andra hållet.

Vänd snett igenom.png
Diagonallinjen

Vänd rätt upp–medellinjen 
Du som ryttare ska vända upp så att det blir en mjuk vändning där hästen hamnar mitt på medellinjen och därefter rids rakt till nästa kortsida. Där rider du ut i samma varv som innan eller byter varv.

Vänd rätt upp.png
Medellinjen

Vänd över ridbanan 
Här ska du som ryttare vända rakt över ridbanan antingen från långsida till långsida eller kortsida till kortsida. Var noggrann med tempot så att det blir lätt för hästen att vända.

vänd över ridbanan.png
Vändning över ridbanan

Vänd halvt igenom–hörnlinjen
Betyder att du som ryttare vänder på ett mindre spår än diagonallinjen där vändningen i början på ridvägen blir lite ”snävare”. Det är viktigt att det blir ett rakt spår ut till mitten av långsidan.

vänd halvt igenom.jpg
Hörnlinje, förlängda hörnlinjen och vänd halvt igenom

Stor volt
De stora volterna är 20 meter i diameter. Volterna som ligger bredvid varandra börjar och slutar mitt på kortsidan där du tydligt ska se att det är skillnad mellan voltens spår och fyrkantens. Vändningspunkterna för volterna ligger mitt på kortsidan, där den skär medellinjen på mitten samt 10 meter från hörnet på varje långsida. Mittvolten börjar mitt på långsidan och har sina vändningspunkter mitt på långsidorna samt mitt i de övriga två volterna där volten skär medellinjen.

På en lång bana behöver du vara uppmärksam på hur stora volterna läggs på ridbanan. På den långa banan finns utrymme för 3 tjugometers volter bredvid varandra. För att kunna rida ett voltombyte måste volterna ridas bredvid varandra. Eller så kan du välja att lägga volterna på var sida om X, vilket innebär att det finns tio meter på var sida från volt till kortsida.

stor volt.png
Volter. På ridbanan finns tre stora volter.

Byt om volt
Du som ryttare ska noggrant rida den första volten för att i samband med ridningen över medellinjen rida över till den andra volten och därmed byta varv. Det innebär att du ska ha hästen ställd och böjd åt ena hållet för att sedan forma om hästen till det nya spåret.

byt om volt.jpg
Voltombyte

Liten volt 
När du har ridit på de stora (20meters) volterna övar du efterhand på att rida mindre volter. Hur stor/liten volt du kan rida avgörs av din inverkan och hur smidig hästen är. Tempot är mycket viktigt eftersom hästen i högt tempo inte kan vända korrekt på volten.

liten volt.jpg
Liten volt

Volt tillbaka
Innebär att du rider en halv volt för att sedan rida ut mot spåret och därmed byta varv. Hur stor/liten halvvolt du kan rida avgörs av din inverkan och hur smidig hästen är. Tempot är mycket viktigt eftersom hästen i högt tempo inte kan vända korrekt på volten.

volt tillbaka.jpg
Volt tillbaka

Serpentinbågar
Serpentinbågen börjar och slutar mitt på kortsidan där du som ryttare lämnar fyrkantspåret för att lägga jämna bågar över hela ridbanan. I samband med ridningen över medellinjen ska hästen formas om efter det spår du rider på. Vid ojämnt antal bågar byter du varv.

serpentin2.jpg serpentin 1.jpg

Serpentinbågar

Kvartslinjen
Kvartslinjen är den linje som ligger mellan medellinjen och långsidan.

Förlängda hörnlinjen
Förlängda hörnlinjen är, som det låter, en förlängning av hörnlinjen där du i stället för att vända från mitten av kortsidan till mitten av långsidan, rider från kortsidan till långsidans vändningspunkt 6 meter från hörnet. Förlängda hörnlinjen passar bra till övningar där du rider kvar i samma varv men vill rida ett annat spår än fyrkantspåret.

Regler på ridbanan

För att så långt som möjligt förebygga olyckor där häst eller människa kommer till skada så finns det regler för ridning på ridbana och i ridhus. Reglerna är till för dig och din hästs säkerhet, och för att du ska kunna känna dig trygg när du rider tillsammans med andra.

Vid självständigt arbete på ridbana och i ridhus gäller följande regler:

 • Knacka och invänta svar innan du går in ridhuset.
 • Klädsel och utrustning ska i första hand ordnas utanför ridhuset.
 • Vid ridning i båda varv sker möte till höger.
 • Skritta innanför fyrkantspåret.
 • Ryttare på volten lämnar företräde för ryttare på fyrkantspåret.
 • Halt görs i mitten av en volt.
 • Ryttare bör inte rida i bredd.
 • Hoppning och longering får endast göras på fastlagda tider, för andra tider krävs samtliga ryttares medgivande.
 • Efter avslutad ridning, tala om att du tänker ta ut hästen från ridhuset.