Sårskador

En sårskada måste alltid tas om hand, och i många fall är det klokt att låta en veterinär göra en bedömning av skadans omfattning. Ifall det är en mindre skada kan det räcka med att du själv tvättar rent och eventuellt skyddar såret.

Om såret behöver sys ska det göras inom några timmar. En veterinär kan även behöva kika på såret om skadan är större och gör hästen halt eller om skadan sitter nära en led eller senskida. Börja med att tvätta rent såret med rikligt med vatten eller koksaltlösning. Se efter hur stort och djupt såret är. Ser såret mycket smutsigt ut måste det rengöras så fort som möjligt för att minska risken för en infektion.

Sår brukar delas in i fyra kategorier beroende på vilken typ av sårskada det är och hur allvarlig sårskadan kan bli för hästen.

Sticksår

Dessa sår brukar inte blöda så mycket men medför flera risker och behöver bedömas av veterinär. Om ett sticksår missas kan det utvecklas en infektion i såret innan det upptäcks. Såret kan även gå in i en led eller senskida. Det kan ge livshotande komplikationer och går inte alltid att bedöma utan specialkunskap och utrustning, så veterinär måste tillkallas.

Skärsår

Ett skärsår kan orsaka en kraftig blödning som måste stoppas i tid för att förhindra att hästen förblöder. Om hästen blöder från en pulsåder är det allvarligt. Du ser att blodet kommer från pulsådern om blodet kommer stötvis och är ljusrött till färgen.

Krossår

Dessa sår kan uppkomma om hästen har fått en spark av en annan häst. Såret i sig behöver inte vara så stort, men vävnader under huden kan vara skadade. Krossår kan ta tid att läka. Det skadade området brukar bli både varmt, svullet och ömt.

Trycksår/skavsår

Dessa sår är ofta orsakade av hästens utrustning, till exempel om den varit smutsig eller dåligt anpassad. Trycksår börjar oftast som en lätt, varm och öm svullnad. Om ingenting görs övergår det till ett öppet sår.

 

Modern sårbehandling

Sårbehandling är ett område som utvecklats och förbättrats väsentligt på senare decennier. Det finns många nyheter vilka bland annat ger möjlighet att minska antibiotikaanvändningen avsevärt. Användandet av moderna sårförband kan leda till att sårläkningen stimuleras på rätt sätt, vilket leder till mindre problem med svallkött och kortare läkningstid.

Att ställa diagnos på hudåkommor kan vara ganska klurigt. Ofta är problemen lätta att se, men symtomen kan vara väldigt lika trots att orsakerna varierar. Det man kan säga är att om det är kliande utslag så är det ofta parasiter eller allergier. Om det inte kliar är det ofta bakteriella angrepp eller svampangrepp. Kontakta veterinär för att få rätt behandling.