Introduktion till hästvälfärd

Hästens välmående ska alltid sättas främst i allt vi gör inom vår sport. När vi pratar om hästens välmående brukar vi kalla det hästvälfärd. Det är viktigt att kunskapen om god, säker och hållbar hästhållning genomsyrar ridsporten. Vårt gemensamma ansvar är att behandla våra hästar med respekt och alltid vara lyhörda för deras absolut bästa. Vi får aldrig sluta ifrågasätta vad vi gör med våra hästar, hur vi gör det och varför.

På hästens villkor

Svenska Ridsportförbundet jobbar med hästvälfärd utifrån modellen De fem domänerna som är ett sätt att mäta hästens välfärd. I filmen nedan, En film om ridsport på hästens villkor, får du höra mer om hästvälfärd och vårt ansvar för hästen.

Djurskydd

Vi människor har ofta olika värderingar när det gäller djur och det kan ibland vara en utmaning. Som stöd för hur vi får hantera våra djur finns djurskyddslagen vars syfte är att skydda våra hästar mot onödigt lidande.

Vad är djurskydd och vad är hästvälfärd?

Djurskydd och hästvälfärd är inte samma sak. Djurskydd är det vi människor gör för att skydda djuren från det vi utsätter dem för, till exempel har Jordbruksverket instiftat förebyggande regelverk kring djurskydd. Hästvälfärd är hästars upplevelse av och reaktion på sin situation och det de utsätts för. Djurskyddslagstiftningen utgör en miniminivå för vad som bedöms som ett acceptabelt djurskydd och det är många faktorer som avgör hur man skriver reglerna. Det är ofta en kompromiss mellan politiska åsikter, ekonomiska aspekter och andra aspekter och de är inte nödvändigtvis baserat på enbart forskning. Länsstyrelserna kontrollerar att miniminivån av ett gott djurskydd efterföljs genom offentliga kontroller.

Miniminivå för djurskydd är ingen garanti för en god hästvälfärd

När man inom forskningen talar om god hästvälfärd och vad hästen behöver för att må riktigt bra, så är det ofta långt över den miniminivå som djurskyddslagen anger. Därför ska man alltid sträva efter mer än att bara uppfylla lagkraven.

Lästips

På Jordbruksverkets webbplats hittar du all information om tillåtna mått för hästar i stall och andra byggnader.

Fundera på

Hur ser det ut i ditt stall? Har hästarna stora hagar och boxar eller är de byggda efter minimimått?