Sjukdomslära

Att hästen alltid är frisk och mår bra är en viktig målsättning att ha. Samtidigt är det ytterst viktigt att vara medveten om de åkommor som kan drabba hästar, hur man känner igen dem och vilka åtgärder som då är nödvändiga. Kom ihåg att du är skyldig att i första hand kontakta veterinär om hästen visar symptom och behöver vård.