Sjukdomslära

Det är viktigt att ha som målsättning att hästen alltid ska vara frisk och må bra. Samtidigt är det ytterst viktigt att vara medveten om de åkommor som kan drabba hästar, hur man känner igen dem och vilka åtgärder som då är nödvändiga. Kom ihåg att du är skyldig att i första hand kontakta veterinär om hästen visar symptom och behöver vård.