Mocka

Från en häst som väger 500 kilo blir det 8–10 ton gödsel per år. I Sverige finns det cirka 355 000 hästar så det blir en hel del gödsel. För att hästen ska må bra ska boxen göras ren dagligen, vilket i vardagligt tal kallas för att ”mocka”.

Mocka gärna när hästen har sin dagliga utevistelse och boxen är tom. Om det inte är möjligt så bind upp hästen antingen i boxen eller, om du har möjlighet, i stallgången. Oavsett vilket är det viktigt att du binder upp hästen i en anordning som är avsedd för ändamålet. Du kan också binda upp hästen med en grimskaftsknut, och då ska du säkra knuten genom att dra repändan igenom öglan. Tänk på att du ska kunna arbeta med redskapen utan att böja ryggen. De ska inte vara för tunga, och kärran ska vara välbalanserad, lätt att dra och ha en lyfthöjd som passar. Ett tips när du arbetar med grepar och spadar är att ta ett steg och vända – inte vrida – överkroppen. Lägg högarna i mitten av kärran. Lägg det blöta ströet längs kärrans kanter och börja då framifrån. Lasta hela tiden kärran högre längs kanterna än i mitten.

Olika bäddar

Växelströbädd är den vanligaste typen av bädd. Där tar man dagligen bort smutsigt strö, träck (hästens bajs) och urin (kiss) och ersätter det som tas ut med nytt strö. Andra hästar har en permanentbädd. Då tar du enbart ut träck och det allra blötaste och låter urinen sugas upp av strömedlet för att på så sätt bygga en fjädrande och stabil ”grund” för hästen att stå och ligga på. Det krävs en del förarbete och mycket strö inledningsvis för att få till en bra permanentbädd, men när bädden väl har satt sig genererar den värme till stallet vintertid och sparar tid vid den dagliga mockningen.

Om bädden ska vara helt slät i hela boxen eller ej finns det olika uppfattningar om. Utomlands, framförallt i Storbritannien, väljer man i en del stall att lägga upp en liten vall av strö längs boxväggarna. Det anses förebygga de olycksfall då hästen har lagt sig så nära intill en vägg att den inte kan ta sig upp.

Olika strömdedel

Se alltid till att hästen har ordentligt med strö att stå på. Det finns många olika strösorter, exempelvis halm, spån, torv, papper och halmpellets. Oavsett vilken typ av bädd och strömedel du använder ska bädden alltid vara fast och minst 15 centimeter hög för att undvika att hästen får liggsår, och den ska vara mjuk och torr, lättarbetad, halkfri, dammfri och strömedlet ska vara ofarligt för hästen att äta. Samtidigt som du mockar hästens box, kontrollerar du att vattenkoppen och/eller hinken är ren och fylld med friskt vatten. Mellan golvet och hästens strö kan det ibland ligga en gummimatta. Mattan är ett mjukt och isolerande underlag som inte ersätter det vanliga ströet, men den kan minska ströåtgången något. En matta i bra kvalitet ger också bra fäste när hästen lägger och reser sig.