Distansritt

I distansridning ingår ett stort mått av kunskap om din häst och om hur du bäst tränar din och hästens uthållighet, snabbhet och förmåga att ta sig fram i varierande terräng.

Grenen sätter hästens välfärd i första hand i all träning och tävling. Sedan många år är det inte tillåtet med vare sig sporrar eller spö. Distansritt innebär ridning över längre sträckor, mestadels på tid.

Inom distansritt tävlar hästar och ponnyer mot varandra, det viktigaste är att din häst/ponny är redo för uppgiften.

Hästens utrustning

Hästens utrustning är vanlig sadel och träns, inga hjälptyglar förutom martingal får användas. Betslingen är fri, förutsatt att ryttaren kan kontrollera hästen.

Alla bestämmelser kring tävling och hästens utrustning finns i Tävlingsreglemente 6 (TR VI).

Ryttarens utrustning

Ryttaren ska ha godkänd hjälm. Vid tävling bärs skjorta eller tröja med krage och ärm och ridbyxor. Har ryttaren inte skor med klack som är 12 mm eller högre så ska antingen stigbyglar med täckt frontdel eller annan typ av säkerhetsstigbygel användas.

Alla bestämmelser kring tävling och ryttarens utrustning finns i Tävlingsreglemente 6 (TR VI).

Tävlingsmomentet

I tävlingsmomentet vinner snabbaste ritt förutsatt att hästen klarar veterinärbesiktningen efter målgång. Utöver detta finns kortare sträckor som kallas clear rounds eller prova-på, där deltagarna rider inom förbestämda tidsramar. I Sverige tävlas det på distanser från 50 till 160 kilometer som rids under en och samma dag, men tävlingar kan också pågå under flera dagar. Varje tävlingsklass delas in i delsträckor.

Vid all tävling, även prova–på eller clear round, ska hästen före start genomgå en besiktning av veterinär, och även under tävlingen i de så kallade veterinärgrindarna mellan varje delsträcka och efter målgång. Hästen gås då igenom enligt ett protokoll (veterinärkort) vad gäller till exempel puls, hjärtvärde och magljud, och vid varje tillfälle travas hästen upp på en 40 meter lång bana. Maximalt pulsvärde får vara 60 eller 64 slag per minut beroende på tävlingsklass. Pulsvärdet mäts senast 20 minuter efter ankomst till veterinärgrinden. Det är därför viktigt att känna sin häst väl och lära sig att läsa av hästen och dess status.

Det finns också klubbtävlingar eller så kallade pay and ride som är ett bra sätt och komma i kontakt med både grenen och utövare. I nästan alla av Svenska Ridsportförbundets distrikt finns en grenledare med god kännedom om vilka klubbar med distansritt som finns i just ditt distrikt och som säkert också kan ge tips om var det finns ryttare att kontakta. Som ny i distansritt är det väldigt bra att skapa kontakt med andra inom grenen som kan finnas i din närhet. Då får du möjlighet att följa med på träning, få värdefulla tips och sällskap.

Prova på distansritt

Ta gärna kontakt med grenledaren i distansritt i ditt distrikt. Distriktsgrenledare finns även under länken https://ridsport.se/tavling/grenar/distansritt hos Svenska Ridsportförbundet där det också finns mer att läsa om grenen, om landslag, med mera.

Tävlingar hittar du i Tävlingsdatabasen (TDB)

I TDB kan du även söka efter tränare.