Luftvägsproblem

De flesta hästar blir förkylda ibland. Det är vanligast bland unghästar som för första gången förs ihop med andra hästar. Det finns också mer allvarliga smittsamma luftvägsinfektioner, som influensa och kvarka. Mot influensa finns vaccin, som är obligatoriskt för tävlingshästar, men mot kvarka finns i nuläget inte sådant skydd. Misstanke om influensa och kvarka måste anmälas vidare av veterinär (se även Smittsamma sjukdomar).

Förutom mag-tarmproblem får hästar sällan problem med sina inre organ som njurar, lever eller hjärta. Undantaget gäller just luftvägarna, och ”hosthästar”, hästar med lungproblem som förr kallades kvickdrag och som närmast motsvarar astma hos människor.

Som flera andra åkommor går hostproblem att förebygga. De har kopplats till dålig luft i stallmiljön och damm från mögligt hö. Moderna krav på stallmiljön och användning av hösilage har minskat de riskfaktorerna. Får hästen allergiska luftvägsproblem misstas det ibland för en långdragen förkylning eftersom ett symtom är näsflöde. Ett typiskt symtom är att hästen hostar lite i början av ett ridpass. Det är viktigt att få hjälp av en veterinär. Som med människor som fått astma har det visat sig att ju snabbare hästen får behandling, desto bättre mår patienten på sikt.