Begrepp

Infektion och inflammation är ord som ofta används när man talar om olika sjukdomar. De hör ihop, men beskriver ändå två skilda tillstånd. Infektion betyder att kroppen utsätts för ett skadligt angrepp av exempelvis bakterier, virus eller svamp. När kroppens egna försvar inte lyckas stoppa angreppet blir det en inflammation. Infektioner är den vanligaste orsaken till inflammationer, men de kan även orsakas av exempelvis yttre slag och allergier. En inflammation ger ofta svullnad, rodnad, värk, värme och feber.

Bakterier - samma bakterie kan ge olika symtom. Bakterier bekämpas med antibiotika.

Virus - är mer svårbekämpade än bakterier, de ligger bakom förkylningar och influensa.

Svamp - en hudinfektion orsakad av svamp är till exempel ringorm.

Symtom - tecken på sjukdom.

Diagnos - bestämning av en sjukdoms art.

Prognos - bedömning av en sjukdoms framtida utveckling. Blir hästen helt återställd eller inte?

Anamnes - Sjukdomshistoria. Den beskriver hur sjukdomen/skadan uppstått och hur den har utvecklats.