Vikt och hull

Hästens vikt och hull påverkar hur hästen mår. Övervikt har bland annat visat sig öka risken för den allvarliga hovsjukdomen fång. Övervikt ökar även belastningen på hela rörelseapparaten och kan öka risken för hälta.

Hull vs fettansättning

Det finns två aspekter på vad hästen väger. Det ena är hull, egentligen fettansättningen på kroppen, och det andra är den faktiska vikten. Att du som hästägare har koll på vad din häst väger är av praktisk betydelse, till exempel när du ska avgöra hur mycket foder hästen ska få eller när du ska dosera avmaskningsmedel. Då görs det ofta i förhållande till hästens kroppsvikt.

Ytterligare ett exempel på att det är smart att veta vad hästen väger är när hästen ska köras i transport. Varje hästtransport har en maxvikt angiven, och den får inte överskridas.

På vissa träningsanläggningar finns en våg där hästen kan vägas med precision. Men du kan även uppskatta hästens vikt med hjälp av ett vanligt måttband. Mät omkretsen från en punkt precis bakom manken och runt hästens kropp. Förhållandet mellan omkretsen och hästens kroppsvikt är inte på något sätt exakt, men det kan ge en fingervisning om hur mycket hästen väger.

Det är viktigt att du lär dig bedöma hästens hull, eller fettdepåer. Att bara titta på om revbenen syns eller inte är en för osäker bedömning. Gör inte en foderstat utan att bedöma den enskilda hästens hull.

På webbplatsen Hästsverige kan du läsa mer om hur du beräknar hästens vikt.