Hästen

Genom att lära dig hur hästens kropp är uppbyggd och fungerar kan du ge den rätt skötsel, ställa lagom prestationskrav och säkra hästens hälsa och hållbarhet. Kunskap är bästa djurskyddet.

Hästens ursprung

Hästsläktet (Equus) har funnits i cirka 50 miljoner år och hästen har inte alltid sett ut som den gör nu. Urhästen eohippus liknade från början en räv, den hade fyra tår på framfoten, tre tår på bakfoten och levde på blad och löv. Den har under miljoner år utvecklats till hur den ser ut i dag. Dagens hästar har dock kvar det ursprungliga hästdjurets beteende.

Människan har i årtusenden använt hästen som drag- och riddjur. Den användes till exempel som transportmedel, i strid eller i jordbruket. Så småningom tog motorer över hästens arbete och vi använder den numera mer för nöjes skull. Fortfarande mäter vi dock bilars kraft i hästkrafter.