Olater

Hästar kan utveckla så kallade olater, eller beteendestörningar, en sorts ovanor som vanligtvis skvallrar om att hästen inte får utlopp för sina naturliga beteenden eller att den är stressad. Det finns flera olika former av stallovanor, bland annat krubbitning, boxvandring, luftsnappning, vävning, söndertuggning av täcken och träätning.

Stereotypi

Med ett äldre ord kallas stallovanor även olater. Eftersom det tyder på att hästen är frustrerad är ovanorna något som ska tas på allvar. Om stallovanan blir befäst på så sätt att den börjar utövas regelbundet, alltid ser likadan ut och saknar funktion när den utförs kallas den för stereotypi. De mest kända stereotypierna är krubbitning, vävning och boxvandring. Exempel på faktorer som kan utlösa en stereotypi är för liten tillgång på grovfoder och brist på social kontakt, utevistelse och motion.

Motverka beteendestörningar

Vilda hästar och tamhästar på bete äter cirka 14–18 timmar per dygn vilket ofta är svårt att uppnå när hästen står i ett stall. Genom att ge hästen mer grovfoder kan du komma långt med att få bort ett osunt beteende. Ibland är grovfodret för näringsrikt för att kunna ges i stora mängder utan att hästarna blir överviktiga. Genom att använda halm som tilläggsfoder eller strömedel kan längre ättid uppnås. Andra alternativ är att låta hästen gå ute mer i hagen, variera träningen och se över stallmiljön. Om en häst krubbiter kan du använda en så kallad krubbitarrem, men det löser inte det bakomliggande problemet – det tar bara bort symtomet. När en häst väl kommit så långt att beteendestörningen har övergått i en stereotypi är det oftast mer stressande för hästen att inte få utöva den. Beteendestörningar anses inte smitta från häst till häst, men när det är fler hästar i samma stall som har liknande problem tyder det på en koppling till miljön, utfodringen eller skötseln.

En viktig anledning till att lära sig tyda hästens signaler är om och hur den visar smärta. Det har länge varit outforskat, men på senare år har veterinärer och andra forskare identifierat vad de kallar hästens ”smärtansikte” – hur anletsdragen ändras med stark smärta.

På webbplatsen Hästsverige kan du läsa mer om hästens smärtansikte.