Sinnen

Hästar är bytes- och flyktdjur som upplever omvärlden på ungefär samma sätt som sina vilda förfäder. Deras fem sinnen (syn, lukt, känsel, smak och hörsel) hjälper dem att upptäcka faror.

Syn

Hästar ser jättebra. Genom att deras ögon sitter på sidan av huvudet skiljer deras synfält sig från vårt. De kan se åt sidorna, snett bakåt och framåt. Det räcker med minsta rörelse i omgivningen för att hästen ska sluta beta, höja huvudet och se efter vad det kan vara. Däremot har hästar ett blint fält rakt bakom öronen och över ryggen. Det är bra att känna till och tänka på när hästen exempelvis ska ridas in. Eftersom de inte ser vad som händer på ryggen kan de bli väldigt rädda innan de har vant sig vid att ha en ryttare där. Hästen har även ett bra mörkerseende.

Lukt

Hästar har ett väl utvecklat luktsinne som hjälper dem att skilja det kända från det okända. Och de märker snabbt om något avviker från det ”normala”. Lukter som kan få en häst att reagera starkt är till exempel brandrök och vilda djur som älg och vildsvin. Det är framför allt genom dofter som hästar kommunicerar med varandra.

Smak

Smaken tar vid när lukttestet är avklarat, det vill säga hästen väljer i första hand ut vad den äter med hjälp av lukten, sedan efter smaken. Hästar brukar ogilla bitter smak och föredrar sådant som är sött.

kommunicera_box.jpg

En häst som luktar eller smakar på något obekant eller en hingst som får lukt på ett sto grimaserar genom att ”rulla upp” överläppen. Det kallas för att flema.

Känsel

Hästar är känsliga varelser. Deras känsel är väl utvecklad, framför allt kring nosen och mulen. Klipp aldrig bort känselhåren runt mulen! Hästen har nämligen svårt att se precis rakt framför sig, men med hjälp av känselhåren kan den registrera att den kommer i kontakt med något. Hästar kan reagera på minsta fluga. Du kan se hur det rycker till i hästens hud när flugan promenerar över pälsen.

Hörsel

Hästar hör jättebra och kan uppfatta mycket högre toner (frekvenser) än människan. Öronen är trattformade och kan vridas nästan ett helt varv. På så sätt kan hästen fånga upp ljud från alla håll och kanter oavsett varifrån ljudet kommer.

Du kan läsa mer om hästens sinnen i avsnittet Hästvälfärd på hästkunskapssajten.