Inför resa

Du behöver inte äga en transport utan du kan låna den av någon i stallet eller hyra den för en kortare eller längre tid. Viktigt är dock att transporten är ren för att minimera risken för smittspridning. Hästtransporter måste besiktigas regelbundet, på samma sätt som personbilar.

Innan du lastar och ger dig ut på vägarna ska du kontrollera att transportens bromsar och lampor fungerar.  Säkerställ även att bilen och transporten är ett lagligt ekipage som du får köra. Jämför transportens vikt med uppgifterna på dragbilens registreringsbevis. Det kan bli dryga böter annars.

Hästtransporten

Det finns en hel del att tänka på när hästen ska transporteras, inte minst när det gäller lagar och regler. Hur en häst ska transporteras är reglerat i en författning som kallas djurskyddslagen. Den är utformad av Statens Jordbruksverk (SJV) och kallas SJVFS 2000:133. Du måste veta vad som gäller enligt denna författning. Här följer några av de viktigaste punkterna som innebär minimikrav:

  1. Hästtransporten måste vara lämplig för ändamålet och skydda hästen från kyla och värme samt förhindra att den skadas under resan. Hästtransporten ska vara försedd med gula skyltar med svart text, vilket visar att det är djur som åker i den.
  2. Golvet i transporten ska vara helt, halkfritt och försett med strö.
  3. Transporttiden får inte överskrida åtta timmar. Därefter måste hästen vila innan den får resa vidare. Om transporten är väl ventilerad, har tillräckligt mycket strö, har möjlighet att erbjuda vatten på transporten etcetera så kan transporttiden förlängas.
  4. Dräktiga ston får inte transporteras inom 35 dygn före beräknad fölning.

Du kan läsa mer om transport av hästar på jordbruksverkets hemsida.

Har du hästarna i ett företag behöver du i vissa fall tillstånd att transportera hästar. Läs mer här. Läs mer här.

Rusta hästen rätt  

Hästen ska vara försedd med träns eller grimma med grimskaft med kedjegrimskaft (vid tävling) när du lastar. Med träns placerat över grimman är hästen lättare att hantera om den kastar sig åt sidan, vräker sig bakåt mot luckan eller försöker ge sig i väg. Använd gärna en lång lina eller ett längre grimskaft, då har du större marginal om hästen skulle göra motstånd. Med träns är den också lättare att styra rätt på luckan. Under själva transporten är det däremot enbart grimma som gäller.
När hästen ska transporteras är det lämpligt att utrusta den med någon form av skydd på benen. Det kan vara transportskydd eller transportbandage, men ibland kan det kanske räcka med boots så den inte trampar sig.

Du kan lägga på hästen ett täcke som skyddar mot drag, men det får inte bli för varmt. På sommaren behöver hästen sällan något täcke. Hästens svansrot kan skyddas med ett svansskydd eller en svanslinda. Undvik att linda en sådan om du inte redan är mycket van. Lindar du fel och för hårt så stryps blodtillförseln till svansroten. Hästen får inte transporteras med sadel eftersom en sadel lätt kan fastna. Har hästen broddar bör de tas bort för att förebygga otäcka trampskador. Ett tips för att hästen ska få en trevligare upplevelse när den åker transport är att sätta bomull i öronen på den eller en ljuddämpande huva så att den inte hör lika bra. Många hästar blir mycket mer tillfreds när de inte hör ljuden av hovtrampet på bakluckan och omkörande bilar.

Hästpass

Tänk på att du alltid ska ha med hästpasset när du transporterar hästar. Undantag gäller vid förflyttning till fots då det räcker att du kan visa upp passet inom tre timmar. Det finns också ett undantag för transport akut till veterinär.