Ben

Det är viktigt att hästens ben visiteras dagligen för att hålla koll på att den belastar alla fyra lika mycket, att inget ben är varmt och svullet eller att det finns några sår.

Om flera ben är svullna kan man misstänka att hästen har en infektion i kroppen. Är bara ett ben svullet kan det bero på flera saker. Finns det även ökad värme i benet är det ofta tecken på inflammation. Vad som orsakar symptomen kan vara svårare att reda ut.

Mugg och rasp

Det tydligaste tecknet på att hästen har fått mugg är eksemliknande sår i karlederna. Andra symptom kan vara svullnad, värme och ibland även ömhet från hoven-karleden upp till kotleden. Möjliga orsaker kan vara småsår i huden som infekterats av bakterier, någon annan infektion, foderbyte eller allergi. Det är bra att, om möjligt, undvika leriga och blöta hagar och det är viktigt med god boxhygien för att hästen inte ska få mugg. Håll karleden torr och ren från smuts. Huden i karleden är tunn och området är därför extra känsligt.

Lymfangit

Lymfangit är en inflammation i benens lymfkärl som ger en kraftig svullnad av benet. Lymfangit orsakas för det mesta av sår på det drabbade benet. Även mugg som inte vill ge med sig kan leda till lymfangit.

Gallor

Galla kallas det när en led eller senskida fylls med mer vätska än vad som är normalt. De blir ofta mindre när hästen har varit i rörelse. Det är vanligare med gallor på hästar som är äldre eller som har tränats och tävlats mycket. Gallorna visar sig som ”bubbliga” svullnader på hästens ben, oftast i kotlederna.

Normalt behöver gallorna inte betyda någonting alls för hästens välbefinnande, men de kan vara tecken på överansträngning eller att hästen reagerat på något i fodret. Var uppmärksam på eventuella förändringar! 

svullen_kotsenskida.jpg