Karens & konvalecens

En häst som behöver någon form av läkemedel anses inte vara i tävlingsmässigt skick och ska inte tävla, oavsett disciplin.

Med karenstid menas den tid som minst måste gå mellan avslutad medicinering och tills hästen får träna tävlingsmässigt och tävla igen. Inom hästsporten räknas i princip all medicinering som otillåten i anslutning till tävling. Det gäller alltså långt fler ämnen än den traditionella definitionen av dopning, som handlar om att påverka prestationen.

Vid såväl tävling som träning kan det förekomma provtagning av hästar för att undersöka om det finns någon otillåten substans i hästens kropp med syfte att påverka prestationen. Laboratorietesterna som används vid dopningskontroller är ytterst känsliga och avslöjar också mycket små mängder av ämnen. Att veta hur lång karenstid olika läkemedel har är hästägarens ansvar och listas av Svenska Ridsportförbundet. Det är viktigt att tänka på att listorna gäller läkemedelsubstanser. Vad medicinen kallas på förpackningen kan vara något annat (men substansen finns angiven i bipacksedeln). Även avmaskningsmedel och en del liniment innebär tävlingskarens. Var noga med att läsa innehållsförteckningen!

Om ett prov ger utslag och ämnet är en vedertagen hästmedicin fälls du som ryttare för otillåten medicinering. Om preparatet kan anses prestationshöjande och inte är/eller är vedertaget för häst klassas fallet som dopning och straffet blir mycket hårdare. I den svenska ridsporten görs årligen flertalet tester på häst och ponny.

Tillskott

Om du väljer att ge tillskott till din häst är det även här mycket viktigt att du är uppmärksam på innehållsförteckningen. Tillverkningen av tillskott är väsentligt mindre kontrollerad än den av läkemedel, och du kan riskera att preparatet innehåller ämnen som klassas som otillåtna.

RUTINER VID MEDICINERING

Tänk på att skapa bra rutiner för medicinering av din häst. Gör du det minskar du risken för att läkemedelsrester blir kvar i boxen eller överförs till andra hästar i stallet.

  • Medicinera aldrig hästen i boxen (förutom om den ska få penicillin) utan ställ den gärna till exempel i spolspiltan där du efteråt kan spola bort eventuella läkemedelsrester.
  • Ska läkemedlet blandas i fodret kan du gärna blöta maten och använda en lös krubba eller hink så att inga rester av läkemedlet blir kvar.
  • Sätt gärna en lapp på hästens boxdörr om att den står under medicinering.
  • Självklart ställer du aldrig in en häst i en box där en häst som får läkemedel står eller släpper hästen som medicineras i en hage med en häst som tävlar.
  • Tänk också på att om du har rester av egna läkemedel på dina händer så kan de överföras till din häst. Var noggrann, använd handskar och tvätta händerna.
  • Receptbelagda mediciner ska förvaras inlåsta och vara märkta med hästens namn.

Konvalescens

Karenstider för medicinering har till syfte att säkra att hästen får tid att återhämta sig, med andra ord en konvalescens. Det gäller oavsett om den skadats eller har varit sjuk. Veterinär avgör från fall till fall hur lång tid och på vilket sätt konvalescensen ska läggas upp. Det kan vara smart att få råden nedskrivna eftersom det är lätt att glömma vad veterinären sagt. Equiterapeuter och sjukgymnaster kan också vara till hjälp under rehabiliteringen. I allvarliga fall kan veterinären ordinera boxvila om hästen måste stå helt stilla för bästa tänkbara läkning, men rekommendationerna för boxvila ser annorlunda ut nu jämfört med vad de gjorde för 10–15 år sedan. Då var det vanligt att en lång boxvila ordinerades. Nu påpekar många gånger veterinärer att det är viktigt att ta hänsyn till hästens känslomässiga välfärd. Behoven av social kontakt behöver tillgodoses under en boxvila så numera ordineras oftast alternativ som kan vara till exempel att vistas i en liten hage i närheten av andra hästar. Hästens kropp mår inte bra av att stå stilla under en längre period. En häst som får hålla fast vid sina rutiner och få daglig utevistelse mår oftast bättre.

utebox_box.jpgAtt vistas i en liten hage nära andra hästar under konvalescensen kan vara bättre för hästens mentala välfärd.