Karens & konvalecens

En häst som behöver någon form av läkemedel anses inte vara i tävlingsmässigt skick och ska inte tävla, oavsett disciplin.

Läkemedel som används till hästar medför karenstid innan de får tävla igen. Inom hästsporten räknas i princip all medicinering som otillåten i anslutning till tävling. Det gäller alltså långt fler ämnen än den traditionella definitionen av dopning om att påverka prestationen.

Vid både tävling som träning kan det förekomma provtagning av hästar för att undersöka om det finns någon otillåten substans i hästens kropp med syfte att påverka hästens prestation. Laboratorietesterna som används vid dopningskontroller är ytterst känsliga och avslöjar också mycket små mängder av ämnen. Hur lång karenstid olika läkemedel har är hästägarens ansvar men listas av Ridsportförbundet. Det är viktigt att tänka på att listor gäller läkemedelsubstanser. Vad medicinen kallas på förpackningen kan vara något annat (men substansen finns angiven i bipacksedeln). Även avmaskningsmedel innebär tävlingskarens.

Om ett prov ger utslag och ämnet är en vedertagen hästmedicin fälls du som ryttare för otillåten medicinering. Om preparatet kan anses prestationshöjande och/eller inte är vedertaget för häst klassas fallet som dopning och straffet blir mycket hårdare. I den svenska ridsporten görs årligen flertalet tester på häst och ponny.

Tillskott

Om du väljer att ge tillskott till din häst är det mycket viktigt att du är uppmärksam på innehållsförteckningen. Tillverkningen av tillskott är väsentligt mindre kontrollerad än den av läkemedel, och du kan riskera att preparatet innehåller ämnen som klassas som otillåtna.

Konvalescens

Karenstider för medicinering har till syfte att säkra att hästen får tid att återhämta sig, med andra ord en konvalescens. Det gäller oavsett om den skadats eller varit sjuk. Om hästen varit skadad eller sjuk, är det veterinären som från fall till fall avgör hur lång tid och på vilket sätt konvalescensen ska läggas upp. Det kan vara smart att få råden nedskrivna eftersom det är lätt att glömma vad veterinären sagt. Equiterapeuter och sjukgymnaster kan också vara till hjälp under rehabiliteringen. I allvarliga fall ordinerar veterinären boxvila om hästen måste stå helt stilla för bästa tänkbara läkning. Att tala om för en häst att den måste ta det lugnt fungerar tyvärr inte, och därför kan boxvila ibland vara enda alternativet. Men om skadan tillåter är det bäst om hästen hålls lite i rörelse även under sin konvalescens. Hästens kropp mår inte bra av att stå stilla en längre period. I den mån hästen är lugn och sansad brukar man ha den ute i en liten sjukhage. En häst som får hålla fast vid sina rutiner, där daglig utevistelse är en av dem, mår oftast bättre.

utebox_box.jpg