Grupphästhållning

Det blir mer och mer vanligt med grupphästhållning där hästarna som namnet antyder går lösa och får foder i foderhäckar och/eller automater.

Att hålla sin häst i grupphästhållning kräver både god kunskap och erfarenhet av hästar då man i de här systemen inte lika lätt kan kontrollera hästens aptit och avföring som när den står i stall. I stället måste man lägga tid på att studera hästarnas kroppsspråk och läsa av de signaler som talar om hur de mår. Viktigt är att hästarna trivs tillsammans i gruppen och har en ordentlig ligghall för att få skydd mot väder och vind.Hästar Lösdrift Strömsholm April 2022.jpg

I Djurskyddslagen finns bestämmelser för hästens närmiljö som ska säkra hästens välbefinnande. På Hästsveriges hemsida finns också mer information om inhysning av hästen https://hastsverige.se/hastens-miljo/inhysning-av-hasten/