Ålder och tänder

Ett år av en hästs liv motsvarar ungefär tre människoår. Hästen är föl fram till 4–6 månader. Därefter, tills den fyller två år, kallas den för åring. När hästen är 5–18 år är den vuxen. Mellan 20 och 30 år börjar hästen bli gammal.

Det kan vara svårt att avgöra hur gammal en häst är, men tänderna säger en hel del. Beroende på vilka tänder hästen har och hur de är nötta kan man avgöra hur gammal hästen är. Emaljen i tanden är det som ger skärpan i bettet och som gör att hästen kan tugga på rätt sätt. När hästen tuggar slits tänderna ner, men allt eftersom tänderna slits förskjuts nytt tandmaterial fram eftersom hästen har en så kallad fördröjd rotutveckling. När hästen blir gammal och det totala emaljkapitalet är förbrukat kan hästen till slut inte tillgodogöra sig fodret. Får hästen vara fullt frisk i övrigt kan det med andra ord bli tändernas kvalitet som avgör hur gammal hästen blir.

tänder jpg.jpg
Tänder i hästens överkäke. Längst bak finns kindtänderna, därefter vargtänderna, hingsttänderna och längst fram hästens framtänder. Bild: Svensk Travsport.