Mag och tarmproblem

Hästen kan drabbas av problem i mag-tarmkanalen. De är ofta foderrelaterade.

Det är viktigt att försöka förebygga mag-tarmproblem:

  • Låt grovfoder av god kvalitet vara det viktigaste i foderstaten.
  • Se till att hästen har tillgång till och dricker ordentligt med friskt vatten. Vätskebrist kan bidra till kolik.
  • Om din häst inte får fri tillgång till grovfoder, fodra flera gånger om dagen. Minst tre gånger men gärna fyra är rekommendationen.
  • Begränsa kraftfodergivorna och dela upp dem.
  • Var noga med fodrets hygieniska kvalitet. Släng allt foder som är mögligt. Tänk på att en ”matförgiftad” häst inte kan kräkas eller rapa.
  • Planera för foderbyten och gör dem över en tvåveckorsperiod.
  • Parasiter kan ibland orsaka kolik. Ta träckprov innan du avmaskar så att veterinären kan skriva ut rätt preparat.

Kolik

Kolik är ett samlingsnamn på magsmärta hos hästen, och då främst i tarmarna. Magsår och parasitproblem kan också ge koliksymptom. Kolik kan vara alltifrån lindrig till livshotande. Misstänker du kolik är det viktigt att du snabbt ta kontakt med veterinär. Ta hästens aktuella puls och mät andningsfrekvensen, det kan hjälpa veterinären att bedöma fallet.

Symptomen på kolik kan variera från nedsatt aptit till ett okontrollerat rullande. Symptom kan vara att hästen tittar åt flankerna, börjar svettas okontrollerat, får diarré eller ingen avföring alls. Att hästen får kolik kan bero på dåligt foder eller brister i utfodringsrutinerna. Om din häst har kolik, ta bort allt foder och ha mycket strö i boxen så att den kan rulla sig. Visar den lindriga symptom kan veterinären ge rådet att gå ut och leda hästen så att tarmaktiviteten kommer i gång. Det är mycket viktigt att en häst med kolik inte lämnas utan uppsikt och att hålla kontakt med veterinär. Försämras tillståndet måste hästen komma till klinik.

Ett av de största framstegen de senaste decennierna vad gäller veterinärers möjligheter att rädda svårt sjuka hästar, handlar om bukoperationer vid kolik. På några årtionden har prognosen vid buköppningar förbättrats väsentligt. Om hästen drabbas av svår kolik har studier visat att det är viktigt att inte fördröja resan till klinik. En buköppning kräver dock lång konvalescens, och som med alla åkommor är det bättre att försöka förebygga koliken.

Foderstrupsförstoppning

En häst som i samband med utfodring visar stark irritation och allmän oro, har foderblandat näsflöde, slår med huvudet och spärrar upp käkarna har sannolikt drabbats av förstoppning i foderstrupen. Det har helt enkelt blivit en foderpropp i strupen. Det kan hjälpa att massera strupen kraftigt för att lösa upp det foder som har fastnat, men ring veterinär direkt för att få vägledning och snabb hjälp. En vanlig orsak till foderstrupsförstoppning är vätskebrist, så se till att hästen får tillgång till mycket och smakligt vatten för att förebygga. Det är också viktigt att inte ge hästen foder direkt efter en hårdare ansträngning utan att den har druckit innan.

Magsår

Precis som människor kan hästar drabbas av magsår. Exempel på symptom är dålig aptit, humörsvängningar, nedsatt prestation, svårt att hålla hull och viktförlust. För att säkert fastställa magsår behöver hästen undersökas med fiberoptik. Magsår kan till exempel uppstå på grund av att hästen får för lite grovfoder, för mycket kraftfoder eller lever i en stressig miljö. Medicinering finns, men det är viktigt är att hästen får leva så naturligt som möjligt med mycket utevistelse och grovfoder.