Så hänger ridsporten ihop

I över hundra år har Svenska Ridsportförbundet arbetat för att ta till vara hästkraften och utveckla svensk ridsport i världsklass. Förbundets verksamhetsidé lyder: I kraft av ideella föreningar utvecklar vi ridsport med kvalitet, för alla – hela livet.

Den ideella föreningen utgör ridsportrörelsens bas

Det är där den dagliga verksamheten bedrivs. Föreningarna tillhör något av de 19 ridsportdistrikt som har till uppgift att vara en länk mellan föreningarna och förbundet centralt. Tillsammans arbetar vi för att sprida gemenskap kring hästen och göra det möjligt med en ridsport för alla.

Gå gärna in på ridsport.se och läs mer om hur du kan vara med och engagera dig i föreningen, distriktet och centralt i Svenska Ridsportförbundet.

ridsport_org_stor.jpg

 

En del av idrottsfamiljen

Svenska Ridsportförbundet tillhör Riksidrottsförbundet (RF) och är ett av de större förbunden av de cirka 70 specialidrottsförbund som finns under RF:s paraply. Specialidrottsförbunden är oberoende organisationer som är ansvariga för sin specifika idrott.