Inre drivkraft

Uppmuntra utövarnas inre drivkraft

Denna nyckelfaktor utgår från Self Determination Theory (SDT, en motivations-teori) – som visar på att motivation är en helt avgörande betydelse för möjligheten att över tid utveckla kompetenser och färdigheter.

  • Den mest framgångsrika typen av motivation är den som kommer inifrån individen själv.
  • Att uppmuntra inre drivkraft är nödvändigt oavsett utövarens ålder och typ av träning.
  • Att ge utövarna förutsättningarna att bli mer självständigt drivna kommer leda till att utövarna kommer hålla på längre, arbeta bättre tillsammans, bli mer kreativa och uppleva mer glädje med sitt idrottande.
  • Genom ökat inflytande i föreningen, på träning och tävling skapar vi inom Svensk Gymnastik strukturella förutsättningar för att utövarna och ledarna utvecklar en stark inre drivkraft.

Tre korta frågor att reflektera kring

  • Vilka tankar och funderingar väcker denna nyckelfaktor?
  • Vad innebär denna nyckelfaktor för er förening?
  • Hur kan ni arbeta med denna nyckelfaktor?