Välmående föreningar

Bestå av välmående föreningar

Föreningen är medlemmarnas tillhörighet. Att arbeta för en välmående förning innebär att:

  • Föreningen förhåller sig till Svensk Gymnastik Vill.
  • Föreningen förhåller sig till Svensk Gymnastiks uppförandekod.
  • Föreningar och föreningsverksamhet har välfungerande styrelser, strukturer och utvecklande miljöer som gynnar samtliga av föreningens medlemmar.
  • Föreningen strävar efter att ha sund ekonomi.

Tre korta frågor att reflektera kring

  • Vilka tankar och funderingar väcker denna nyckelfaktor?
  • Vad innebär denna nyckelfaktor för er förening?
  • Hur kan ni arbeta med denna nyckelfaktor?