Aktiv start

Träningen

 • Träningen är varierad, med enkla och lekfulla aktiviteter
  där det viktigaste är att ha kul, att utövarna får utlopp för rörelseglädje och fantasi och känner delaktighet.
 • Övningar och rörelser är anpassade efter barnets
  individuella utveckling.
 • Stort ges utrymme för utveckling av de grundmotoriska färdigheterna. Därför tränas gymnastikens tolv grundformer: krypa, gå, klättra, rulla, balansera, hoppa, springa, stödja, kasta, fånga, åla och hänga. 

Tävling

 • I Aktiv start förekommer inte tävlingar.

Ledaren

 • För ledaren är det viktigt att sätta barnet i centrum och att ge beröm ofta.
 • Ledaren ser barnens olika behov och uppmuntrar till utveckling.
 • Utövarna får utvecklas i sin egen takt, aktiviteterna är enkla och barnanpassade där samverkan mellan barnen uppmuntras.
 • Individuella olikheter uppmuntras.
 • Ledarens förklaringar hålls på en tydlig och enkel nivå. 

Att tänka på

 • Träningarna bör ske nära hemmet
 • Anpassade redskap i träningen används med fördel
 • Tävlingslik träning ska undvikas
 • Daglig lekfull fysisk aktivitet uppmuntras

Tre korta frågor att reflektera kring

 • Vad säger detta stadie er?
 • Vilka tankar och funderingar väcks?
 • Hur ser verksamheten ut i er förening i relation till stadiet?