Kvalitetssäkrade strukturer

Arbeta med kvalitetssäkrade strukturer

För att säkerställa att föreningen arbetar enligt utvecklingsmodellen så behövs efterlevnaden följas upp. Uppföljning kan ske bland annat genom:

  • Att arbeta med uppförandekoden och dess arbetshäfte.
  • Dialoger inom föreningen.
  • Enkäter, exempelvis för att få föreningsmedlemmarnas tankar och åsikter.
  • Rapporteringssystem
  • Se över licens/certifieringskrav för tränare/ledare.

Tre korta frågor att reflektera kring

  • Vilka tankar och funderingar väcker denna nyckelfaktor?
  • Vad innebär denna nyckelfaktor för er förening?
  • Hur kan ni arbeta med denna nyckelfaktor?