Nyckelfaktorer

Svensk Gymnastiks utvecklingsmodell har tio nyckelfaktorer som beskriver hur vi ska arbeta med våra verksamheter.

Detta avsnitt ger en djupare inblick i och förståelse för utvecklingsmodellens tio nyckelfaktorer. Introduktionsfilmen går igenom samtliga nyckelfaktorer. Med hjälv av diskussionsunderlaget kan ni reflektera och diskutera kring nyckelfaktorerna i relation till er förening.