Tålamod

Ha tålamod och tillåta att det tar tid att nå toppen

Utövarens utveckling är en långsiktig process. Att nå sin fulla potential ska få tillåtas att ta tid, oavsett typ av träning, ålder och ambitionsnivå.

  • Dåliga beslut, till exempel för stort fokus på kortsiktiga resultat och tidig specialisering kommer att undergräva unga idrottares långsiktiga utveckling och i förlängningen leda till att många slutar med sin idrott i förtid.
  • Utifrån ovanstående och givet den låga minimiåldern i vissa av tävlingsdiscipliner är konklusionen att svensk tävlingsgymnastik aktivt ska sträva efter att våra gymnaster ska nå sin prestationstopp längre upp i åldrarna än vad som är kutym internationellt. Exempelvis ska våra tränings- och tävlingssystem anpassas därefter.
  • Genom att respektera den långsiktiga processen och ha tålamod vill vi behålla så många utövare så länge som möjligt.

Tre korta frågor att reflektera kring

  • Vilka tankar och funderingar väcker denna nyckelfaktor?
  • Vad innebär denna nyckelfaktor för er förening?
  • Hur kan ni arbeta med denna nyckelfaktor?