Ta hänsyn till individuell utveckling

Ta hänsyn till individuell utveckling

Svensk Gymnastik verksamheter utgår från utövarnas individuella utveckling och biologiska ålder. Det innebär att:

  • I alla aktiviteter, oavsett träning eller tävling ska varje utövares individuella fysiska, kognitiva och emotionella utveckling och behov beaktas.
  • Utbildning av ledare och föräldrar om vikten av att anpassa träningsupplägg till barn och ungdomars utveckling är centralt.
  • Hänsynen till den individuella utvecklingen genomsyrar Svensk Gymnastiks ledarutbildningar, träningsmodeller, prestationsutveckling och tävlingssystem.

Tre korta frågor att reflektera kring

  • Vilka tankar och funderingar väcker denna nyckelfaktor?
  • Vad innebär denna nyckelfaktor för er förening?
  • Hur kan ni arbeta med denna nyckelfaktor?