Utvecklingsmodellen

För att illustrera Svensk Gymnastiks verksamheter och hur vi tillsammans kan arbeta, för att utvecklas och sträva efter att bli ännu bättre, har vi en utvecklingsmodell. Modellen består av stadier och nyckelfaktorer, där stadierna beskriver Svensk Gymnastik och föreningarnas verksamheter, och nyckelfaktorerna beskriver hur vi ska arbeta med våra verksamheter. Klicka här för att se utvecklingsmodellen grafiska utformning. 

Filmen nedan ger en kort introduktion till utvecklingsmodellen. Under avsnitten Stadier och Nyckelfaktorer får ni en djupare inblick i och förståelse för utvecklingsmodellens olika delar.