Utvecklingsmodellen

Utvecklingsmodellen illustrerar Svensk Gymnastiks verksamheter och hur vi tillsammans kan arbeta för att utvecklas och sträva efter att bli ännu bättre. På denna webb hittar du arbetsmaterial kopplat till utvecklingsmodellen och dess olika delar.

Arbetsmaterialet är till för föreningsstyrelser och alla som är intresserade av att lära sig mer om och arbeta med utvecklingsmodellen för att utveckla sin verksamhet. Materialet är fyllt med fakta, inspiration, filmer, intervjuer och specifika verktyg som kan användas av föreningar. Du kan enkelt välja att arbeta med de delar som är intressanta för just dig, din grupp eller din förening. Du får hjälp med att fylla på kunskap, skapa reflektion och samtal som leder till förståelse och utveckling.