Lekande gymnastik

Träningen

 • Lekande gymnastik är fortfarande ett prova-på-stadium där utövarna uppmuntras att prova många olika idrotter däribland gymnastik. 
 • Utövarna ska i första hand ges möjlighet att ha kul i sitt idrottande och fortsätta utveckla de grundläggande motoriska färdigheterna.
 • Träningen bygger fortsatt på lekfullhet, litet fokus ligger på att prestera.
 • Inlärning av gymnastikspecifika färdigheter – grundövningar – påbörjas i denna fas.
 • Träning i form av olika roliga aktiviteter och gymnastiklekar är viktig.
 • Grundläggande och allsidig styrketräning introduceras.

Ledaren

 • Ledaren lägger upp träningen utifrån att deltagande och att ha kul är viktigare än att prestera.
 • Ledaren håller instruktioner och förklaringar på en tydlig och enkel nivå.
 • Positiv förstärkning är viktigt, att utveckla barnens självkänsla och självförtroende likaså.
 • Ledaren upprättar tydliga regler och rutiner kring träningarna.

Tävling

 • Tävlingar arrangeras i första hand i samband med träningspassen, och främst i form av lekar.

Att tänka på

 • Träningarna bör ske nära hemmet
 • Anpassade redskap i träningen används med fördel
 • Daglig lekfull fysisk aktivitet uppmuntras

Tre korta frågor att reflektera kring

 • Vad säger detta stadie er?
 • Vilka tankar och funderingar väcks?
 • Hur ser verksamheten ut i er förening i relation till stadiet?