Träna för aktivt liv

Träningen

  • Här finns gymnastikens breda och varierade utbud av träning som inte är direkt tävlingsinriktad, bland annat olika former av gruppträning för ungdomar, vuxna och seniorer, redskapsgymnastik och parkour. 
  • Aktivt liv erbjuder allsidig, rolig, utmanande och utvecklande fysisk träning för alla där den egna kroppens rörelser står i centrum.
  • Stadiet välkomnar utövare i alla åldrar, oberoende av vilken nivå som utövarna vill träna och oavsett vilken träningsbakgrund de har.
  • Inträdandet i stadiet Aktivt liv kan inledas redan under barn- och ungdomsåldern, men framför allt ska det finnas förutsättningar för att utövaren under hela sin aktiva karriär inom gymnastiken ska kunna röra sig fritt mellan olika verksamheter och olika stadier.

Ledaren

  • Ledarkompetens, träningsmängder, fokusområden, och så vidare är helt avhängigt verksamhet samt utövarens ålder, förmågor och ambitioner.

Tre korta frågor att reflektera kring

  • Vad säger detta stadie er?
  • Vilka tankar och funderingar väcks?
  • Hur ser verksamheten ut i er förening i relation till stadiet?