Ständigt utvecklas

Ständigt utvecklas

Denna nyckelfaktor handlar om hur utvecklingsmodellen ska hållas relevant, uppdaterad och aktuell. Detta uppnås genom att Gymnastikförbundet säkerställer att:

  • Modellen låter sig påverkas av nya forskningsrön och vetenskapliga observationer, såväl gymnastikspecifika som idrottsgenerella.
  • Modellen reflekterar över nya aspekter som framkommer inom områdena fysisk aktivitet, idrott och gymnastik.
  • En kontinuerlig omvärldsbevakning av internationell idrott och gymnastik sker.
  • Mätningar genomförs för uppföljning av hur framtagna förhållningssätt och strategier slår igenom i den svenska gymnastikrörelsen.
  • Modellen i sig är föremål för kontinuerlig granskning, utvärdering och förändring.

Reflektionsfråga

  • Hur bör Gymnastikförbundet arbeta för att hålla utvecklingsmodellen relevant, uppdaterad och aktuell för just er förening?