Handlingsplan

Här är ett förslag på hur ni kan skapa en handlingsplan. Syftet med handlingsplanen är att konkretisera utvecklingsarbetet och ta er från diskussion till handling. Behöver ni gå igenom diskussionsunderlagen finns även dessa samlade här.