Vårda och utveckla ett brett utbud

Vårda och utveckla ett brett utbud av gymnastik i olika former

Svensk Gymnastik har ett brett utbud av verksamheter. Att vårda och utveckla dessa verksamheter kan bland annat innebära att:

  • Föreningens utbud och verksamheter bör ständigt utvärderas i syfte att vårda och utvecklas för att attrahera och behålla utövare.
  • Uppmuntra individen att prova på olika verksamheter för att främja allsidig utveckling
  • Uppmuntra medlemmars förslag på att bredda föreningens utbud av träning- och tävlingsverksamhet.
  • Möta individens behov genom att ge individen förutsättningar för att röra sig mellan olika verksamheter. 

Tre korta frågor att reflektera kring

  • Vilka tankar och funderingar väcker denna nyckelfaktor?
  • Vad innebär denna nyckelfaktor för er förening?
  • Hur kan ni arbeta med denna nyckelfaktor?