Träna på att träna

Träningen

  • I detta stadium kommer vissa att ha fastnat för gymnastiken och väljer att specialisera sig i en eller flera discipliner.
  • Fokus ligger på inlärning och utveckling av mer komplexa övningar
  • Träningen som bedrivs i organiserad form tar större utrymme än i tidigare stadier.
  • Fysisk förberedelse (styrka, flexibilitet och uthållighet) går hand i hand med den grenspecifika träningen.

Ledaren

  • Ledaren behöver även säkerställa kunskaper utöver teknisk kunnande inom organisation och skadeprevention m.m.

Tävling

  • Tävlingsgymnaster tävlar på i första hand lokal och regional nivå, men även på rikstävlingar. Resultaten står inte i centrum.

Att tänka på

  • Deltagande i andra idrotter ska vara möjligt om utövaren så vill.

Tre korta frågor att reflektera kring

  • Vad säger detta stadie er?
  • Vilka tankar och funderingar väcks?
  • Hur ser verksamheten ut i er förening i relation till stadiet?