Träna smart

Träna smart

Att träna smart handlar om att träna på rätt saker i rätt ålder, om att tidsoptimera träningen och om att anpassa träningen till utövarnas utveckling.

  • Att träna smart ska gälla för all typ träning, oavsett utövarnas ålder och ambitionsnivå.
  • Att träna på rätt saker i rätt ålder görs genom att den långsiktiga träningen läggs upp med utövaren i centrum.
  • Tävlingsgymnastik i allmänhet, och vissa tävlingsdiscipliner i synnerhet, kräver många timmars träning. Genom att variera träningen, använda planering och periodisering, undvika överbelastning, betona återhämtning och vidta andra åtgärder som idrottsforskningen pekar på kan verksamheten i hög utsträckning tidsoptimeras.
  • Att ha tålamod och anpassa träningen under barn och ungas tillväxtperioder är avgörande för att träningen kan bedrivas säkert och för att så många som möjligt ska stanna kvar i gymnastiken. Övningar, rörelser och träningsupplägg ska därför anpassas till individens utveckling.

Tre korta frågor att reflektera kring

  • Vilka tankar och funderingar väcker denna nyckelfaktor?
  • Vad innebär denna nyckelfaktor för er förening?
  • Hur kan ni arbeta med denna nyckelfaktor?