Träna för att vinna

Träningen

  • Gymnasterna i detta stadium är mycket målinriktade och nu handlar det om att maximera gymnastens individuella prestationsförmåga i enlighet med de mål de satt upp ihop med ledare på föreningsnivå och (i förekommande fall) landslagsledning.
  • Träningen bestå till stor del i att ytterligare förhöja svårighetsgraden och perfektion av utförandet liksom andra kvaliteter såsom exempelvis taktik.

Ledaren

  • Utövarnas självständighet ökar ytterligare varför tränarrollen ändras, samarbete beträffande bland annat målsättning och tränings- och tävlingsplanering är centralt.

Tävling

  • Tävlingsmomentet och prestera väl är centralt. Individuella tävlingsupplägg är nödvändiga. Deltagande i internationella mästerskap såsom NM, EM, VM och OS.

Att tänka på

  • En del av gymnasterna befinner sig fortfarande i puberteten. Att ledaren tar fram individuellt anpassade träningsupplägg är därför oerhört viktigt.
  • Tränarrollen är väldigt komplex vilket gör att fler ledare med annat ansvar än det gymnastikspecifik, knyts till verksamheten.
  • Fortsatt viktigt med en väl fungerande stödapparat och utbildning av idrottaren.

Tre korta frågor att reflektera kring

  • Vad säger detta stadie er?
  • Vilka tankar och funderingar väcks?
  • Hur ser verksamheten ut i er förening i relation till stadiet?