Barnrättsperspektivet

Utgå från barnrättsperspektivet

Gymnastikverksamhet för barn och ungdomar ska utformas och bedrivas utifrån ett barnrättsperspektiv och följa FN:s barnkonvention. Det innebär att:

  • Alltid ha barnets bästa – det vill säga, välmående, hälsa och positiva utveckling - för ögonen.
  • Respektera barnets åsikter.
  • Det enskilda barnets behov och förutsättningar står i centrum.
  • Aktivitets- som organisationsledare på alla nivåer ska sätta barnet i fokus och analysera vilka konsekvenser beslut eller åtgärder får för ett barn eller en grupp av barn.

Tre korta frågor att reflektera kring

  • Vilka tankar och funderingar väcker denna nyckelfaktor?
  • Vad innebär denna nyckelfaktor för er förening?
  • Hur kan ni arbeta med denna nyckelfaktor?