Kompetenta ledare

Säkerställa välutbildade och kompetenta ledare

All träning ska vara sund, stimulerande, utvecklande. Alla som är aktiva inom Svensk Gymnastik har därför rätt till kompetenta ledare. Det innebär att:

  • Ledare på alla nivåer ska ges möjlighet att fördjupa sina kunskaper genom kontinuerlig utbildning.
  • Inom föreningen ska det finnas kontinuerligt uppdaterade planer för att höja och bibehålla kompetensen hos såväl nya som mer erfarna ledare.
  • Utbildningsutbudet garanteras av Gymnastikförbundets utbildningsverksamhet. En verksamhet som utvecklas kontinuerligt och låter sig påverkas av nya forskningsrön, vetenskapliga observationer och av en ständig omvärldsbevakning.

Tre korta frågor att reflektera kring

  • Vilka tankar och funderingar väcker denna nyckelfaktor?
  • Vad innebär denna nyckelfaktor för er förening?
  • Hur kan ni arbeta med denna nyckelfaktor?