Stadier

Svensk Gymnastiks utvecklingsmodell har åtta stadier som beskriver Svensk Gymnastik och föreningarnas verksamheter. Stadierna utgörs av pusselbitar som beskriver nivåer där olika föreningar och individer kan välja "sin" form av Svensk Gymnastik, hela livet! De fyra första stadierna har en grund av social och fysisk kompetens. Två stadier handlar om träning och/eller tävling med livslång aktivitet och rörelse som mål. Två siktar på maximal prestation. Inom Svensk Gymnastik ska individer och föreningar kunna röra sig mellan olika stadier, i egen takt och ambitionsnivå.

Detta avsnitt ger en djupare inblick i och förståelse för utvecklingsmodellens åtta stadier. Introduktionsfilmen går igenom samtliga stadier. Med hjälv av diskussionsunderlaget kan ni reflektera och diskutera kring stadierna i förhållande till er förening.