Träna och tävla

  • Gymnasterna vill tävla, men inte på yttersta nivå.
  • Stadiet erbjuder allsidig, rolig, utmanande och utvecklande fysisk träning för alla åldrar, oavsett nivå, där den egna kroppens rörelser står i centrum.
  • Stadiet fokuserar på att attrahera och behålla den stora mängd barn, ungdomar och vuxna som vill börja respektive fortsätta tävla i gymnastik, men som inte vill eller har möjlighet att delta i yttersta nivå.
  • Här välkomnas gymnaster i en stor mängd olika - redan etablerade och nya - discipliner och verksamheter och med alternativa tävlingsformer.
  • I tävlingsreglementen används anpassade tävlingsstrukturer och -regler för respektive målgrupper.

Tre korta frågor att reflektera kring

  • Vad säger detta stadie er?
  • Vilka tankar och funderingar väcks?
  • Hur ser verksamheten ut i er förening i relation till stadiet?