Träna för att tävla

Träningen

 • Gymnaster i detta stadium har bestämt sig för att satsa på tävlingsgymnastiken och fokus ligger på att nå elitnivå i sin disciplin.
 • Vid det här laget behärskar gymnasterna alla grundövningar och träningen inriktas på inlärning av mer avancerade övningar och sekvenser och perfektion av utförandet.
 • Anpassning av övningsval och träningsupplägg och att utrymme lämnas för återhämtning är väsentligt, allt för att minimera skaderiskerna.

Ledaren

 • I detta stadium är tränarnas kompetens central, inte minst på grund av det faktum att det är i detta stadium som de flesta gymnasterna går igenom puberteten. Att ledaren tar fram individuellt anpassade träningsupplägg är därför oerhört viktigt.
 • Ledarna som finns nära gymnasten ska vara extra uppmärksamma på överträningssymtom.

Tävling

 • Tävlingsmomentet, framför allt att tävla och prestera under olika förhållanden, är centralt. Individuella tävlingsupplägg är nödvändiga.
 • Tävlingar på internationell nivå förekommer.
 • Det är fortsatt viktigt att prestationsmålen tillmäts större betydelse än resultatmålen.

Att tänka på

 • På grund av ökad träningsmängd och -komplexitet är en väl fungerande och anpassad stödapparat nödvändig. Stödområden som måste finnas på plats är medicinsk support, nutrition och idrottspsykologiskt stöd.
 • Gymnastens förståelse bland annat inom områden såsom träningslära, återhämtning och nutrition är central.

Tre korta frågor att reflektera kring

 • Vad säger detta stadie er?
 • Vilka tankar och funderingar väcks?
 • Hur ser verksamheten ut i er förening i relation till stadiet?