Utbildning

Det finns många sätt att lägga upp en utbildning i FSLL. Här finns förslag på upplägg för utbildning i FSLL för föreningar, ledare, spelare och föräldrar.  

Boxarna nedan är genvägar till en helhet som ger deltagarna insyn i alla fem riktlinjer. På tre timmar hinner gruppen med 30 minuter per riktlinje plus totalt 30 minuter för bakgrund och sammanfattning.

Förberedelser

Utbildningarna i FSLL kräver inga förkunskaper men det är fördelaktigt om deltagarna har varit inne på webbplatsen före utbildningen och bekantat sig med de fem riktlinjerna. 

Som samtalsledare behöver du ha varit inloggad på webbplatsen före utbildningstillfället. Titta på de filmer som du tänker visa och reflektera över de efterföljande frågorna.

Din främsta uppgift är att samordna, driva på, strukturera och sammanfatta samtalen.

Under själva utbildningen är du inloggad på webbplatsen och visar din dataskärm för gruppen. För att genomföra utbildningen behövs:

  • Dator och internet
  • Projektor/tv-skärm
  • Duk/vägg att rikta projektorn mot
  • Högtalare
  • Anteckningsmaterial till deltagarna

Kontakta ert SISU- eller fotbollsdistrikt om ni vill ha hjälp med genomförande av eller upplägg för utbildningen. Tillsammans med SISU kan ni även lägga upp utbildningen som en lärgrupp och därmed få stöd till mer utbildning i er förening.

Kontaktuppgifter:  SISU-distrikt och fotbollsdistrikt

Förslag på upplägg

Utbildningen kan läggas upp helt efter föreningens behov och förutsättningar. Uppläggen nedan ska endast ses som förslag. Bygg gärna utbildningen på samtal och reflektion mellan deltagarna. Handledning för alla förslag till upplägg finns längre ner på sidan.

Helhet, tre timmar

Ge deltagarna insyn i alla fem riktlinjer samt bakgrundsinformation. På tre timmar hinner gruppen med 30 minuter per riktlinje plus totalt 30 minuter för bakgrund och sammanfattning. Detta upplägg är lämpligt för grupper med föräldrar, ledare, föreningar eller ungdomsspelare.

Helhet, 30–45 minuter

Kort information om FSLL. På 30 minuter hinner gruppen med fem minuter per riktlinje och totalt fem minuter för bakgrund och sammanfattning. Detta upplägg ska ses som ett informationstillfälle snarare än en utbildning och är lämpligt om ni har begränsat med tid och träffar en grupp utan insyn i FSLL. Rekommendationen är att gruppen går vidare med en fördjupning av någon, några eller alla riktlinjer vid senare tillfälle.

En riktlinje, 30–45 minuter

Välj den riktlinje som är mest aktuell i den grupp som du träffar. Upplägget är lämpligt om du vill genomföra utbildningen i samband med en annan aktivitet och har begränsat med tid. Passar bra i samband med föräldramöten, styrelsemöten, ledarträffar eller träningar.

En riktlinje, fördjupning, 90 minuter

Fördjupning i en riktlinje som är extra viktig i den grupp som du har utbildningen för. På 90 minuter hinner gruppen samtala och reflektera kring de flesta filmerna och scenarierna för riktlinjen samt fundera på vilka ledstjärnor som ska gälla i gruppen, exempelvis för Fair Play i laget.

Handledning

Ladda ner en handledning för utskrift till uppläggen ovan. 
Ladda ner samtalsfrågor för utskrift för samtliga filmer.
Ladda ner scenarie för utskrift för varje riktlinje: