Barns och ungdomars villkor

Riktlinjens innebörd:

 • Verksamheten utgår från ett barnrättsperspektiv och anpassas efter spelarens ålder och mognad.
 • Fotboll bedrivs i trygga miljöer. 
 • Kamratskap på och utanför planen har hög prioritet.
 • Varje individ får bekräftelse efter sina förutsättningar.
 • Barn och ungdomar görs delaktiga i föreningens verksamhet.

Inledning

 • Barns utveckling inom:
  • Fysik
  • Psykologi

Reflektion

 • Vad är dina reflektioner kring barnens motiv till att spela fotboll?
 • Varför är det viktigt att spelarnas motiv (snarare än de vuxnas) får styra verksamheten?

Välj film beroende på målgrupp

 • Förening: En förening som engagerar
 • Ledare: Spel på barns och ungdomars nivå
 • Spelare: En förening som engagerar
 • Föräldrar: Vad ger fotboll?

Reflektera över

 • Vilka sysslor kan spelare och föräldrar göra tillsammans i vårt lag/vår förening?
 • Hur kan flexibilitet kombineras med de krav som lagidrotten och föreningslivet innebär?

Reflektera över

 • Hur säkerställer vi att vi tränar på rätt saker och på rätt sätt i olika åldrar?
 • Hur kan vi ge förutsättningar för lag- och klubbkänsla i vår förening?

Reflektera över

 • Vad är det viktigaste som fotbollen kan ge barn och ungdomar?
 • Vad innebär det att fotbollen bedrivs i trygga miljöer?

Sammafattning i helgrupp