Fair play

Fotbollen ska vara en viktig samhällsaktör som bidrar till utvecklingen av sunda värderingar bland barn och ungdomar. Utmaningen är att få alla att se på fotboll utifrån flera perspektiv och därefter visa respekt och förståelse för andras roller och förutsättningar. Riktlinjen baseras på svensk fotbolls mål och strategier.

Riktlinjens innebörd

  • Vi vill varandras framgång.
  • Respekt visas för att föreningar och individer har olika förutsättningar.
  • Diskriminering, trakasserier och mobbning ska aktivt motverkas. 
  • Vuxna är goda förebilder för barn och ungdomar. 
  • Fotbollens regler efterlevs och domarens beslut respekteras.

Bakgrund till riktlinjen

Fair Play uppvisas till exempel genom att spela schyst, undvika filmningar och uppträda korrekt mot domare och motståndare. I grunden går Fair Play däremot djupare än så och handlar om människors förhållningssätt till varandra. 

Med en halv miljon spelare och otaliga ledare, föräldrar och övriga fotbollsintresserade har fotbollen en unik möjlighet att påverka människors värderingar i hela samhället. De värderingar som barn och ungdomar får med sig genom fotbollen kommer de att ta vidare till skolan, arbetslivet och fritiden genom hela livet.

Vuxna är goda förebilder

Under barn- och ungdomsfotbollen utvecklas spelarna inte bara fysiskt, psykiskt och fotbollsmässigt utan även socialt. Små barn har svårt att förstå andras känslor och hur deras agerande påverkar andra. Barnens sociala utveckling sker sedan successivt där de lär sig genom att härma andra (ofta vuxna) samt genom den respons olika beteenden genererar. 

Vuxna bör därför i barn- och ungdomsfotbollen återkoppla spelarnas beteenden samt själva alltid uppträda schyst. På så vis ökar chanserna att spelarna, när de blir vuxna, kommer att spela schyst, undvika filmningar och uppträda korrekt mot domare och motståndare. Inte för att de riskerar att få gult kort vid sådant agerande, utan av respekt och förståelse för andra människor och deras känslor.

Samtala och reflektera

  • Vilka är de viktigaste budskapen i riktlinjen?
  • Vad kan du, i din roll, göra för att agera enligt riktlinjen?
  • Läs ett tänkbart scenario gällande riktlinjen.
  • Samtalsfrågor till filmerna.