Vidare läsning

Läs mer om den forskning som ligger till grund för FSLL och hitta länkar till viktiga aktörer inom svensk fotboll samt till de hjälpmedel som finns för att leva upp till riktlinjerna.

Innehållet är låst!

Köp utbildningsmaterialet.

Viktiga aktörer

Att implementera FSLL

Bakgrund till FSLL

Böcker för vidare läsning

Baker, J., Cobley., & Schorer, J. (2012). Talent identification and development in sport. International perspectives. Routledge.

Baker, J., Cobley., Schorer, J., & Wattie, N. (2017). Handbook of talent identification and development in sport. Routledge.

Coté., J & Lidor, R. (2013). Conditions of childrens talent development in sport. Fitness Information Technology.

Fallby, J. (2004). Spelarutveckling – ett helhetsperspektiv. Svenska Fotbollförlaget. 

Fallby, J. (2017). Gör det bättre själv om du kan. Forskning och praktiska råd till föräldrar med idrottande barn. Pintxo förlag

Fallby, J., & Bengtsson, S. (2011). Idrottens karriärövergångar. SISU idrottsböcker. 

Farrow, D., Baker, J., & Macmahon, C. (2008). Developing sport expertise – researchers and coaches put theory into practice.

Jowett, S. & Lavalee, D. (2007). Social psychology in sport. Human Kinetics

Svenska Fotbollförbundet (2014). Svenska Fotbollförbundets tränarutbildning C. SISU Idrottsböcker. 

Svenska Fotbollförbundet (2014). Svenska Fotbollförbundets tränarutbildning UEFA B ungdom. SISU Idrottsböcker. 

Svenska Fotbollförbundet (2015). Svenska Fotbollförbundets spelarutbildningsplan. SISU Idrottsböcker. 

Svenska Fotbollförbundet (2015). Svenska Fotbollförbundets tränarutbildning UEFA B. SISU Idrottsböcker. 

Wadström, O., & Ekvall, D. (2013). Idrottsglädje, prestation, utveckling. Kognitiv beteendeterapi för tränare, idrottare och föräldrar. Psykologinsats. 

Forskningsartiklar för vidare läsning

Bergeron, M. F., et al. (2015). International Olympic Committee consensus statement on youth athletic development. British journal of sports medicine.

Collins, D., Macnamara, A., & McCharty, N. (2016). Super champions, champions, and almosts: important differences and commonalities on the rocky road. Front. Psychol., 6.

Fahlström, PG., Gerrevall, P., Glemne, M., & Linnér, S. (2015). Vägarna till landslaget – om svenska elitidrottares idrottsval och specialisering. FoU-rapport, Riksidrottsförbundet.

Fahlström, PG., Glemne, M., & Linnér, S. (2017). Goda idrottsliga utvecklingsmiljöer. En studie av miljöer som är framgångsrika i att utveckla elitidrottare. FoU-rapport, Riksidrottsförbundet.

Güllich, A. (2013). Selection, de-selection and progression in German football talent promotion. European journal of sport science

Hornig, M. Aust, F., & Güllich, A. (2014) Practice and play in the development of German toplevel professional football players. European journal of sport science.

Macnamara, B. N., Moreau, D., & Hambrick, D. Z. (2016). The relationship between deliberate practice and performance in sports: A meta-analysis. Perspectives on psychological science.

Rees, T., Hardy, L., Güllich, A., Abernethy, B., Côté, J., Woodman, T., Montgomery, H., Laing, S., & Warr, C. (2016). The great British medalists project: A review of current knowledge on the development of the world’s best sporting talent. Sports medicine.

Tucker, R., & Collins, M. (2012). What makes champions? A review of the relative contribution of genes and training to sporting success. British journal of sports medicine.

Anatologier för vidare läsning

Norberg, A. J. R. (2013). Spela vidare - en antologi om vad som får unga att fortsätta idrotta, 9. Stockholm: Centrum för idrottsforskning.

Norberg, J. R., & Pihlblad, J. (2011). För barnets bästa: en antologi om idrott ur ett barnrättsperspektiv. Stockholm: Centrum för idrottsforskning.

Dartsch, C., & Pihlblad, J. (Eds.). (2012). Vem platsar i laget?: en antologi om idrott och etnisk mångfald. Centrum för idrottsforskning.

Rosendahl, S., & Sandberg, L. (2013). Dolda utmaningar: Om unga idrottare med osynliga funktionsnedsättningar.