Lärande och ansträngning

Riktlinjens innebörd:

 • Utgångspunkten för all verksamhet är omtanke om individen.
 • Den långsiktiga utvecklingen är överordnad det kortsiktiga resultatet.
 • Egen utveckling är överordnad jämförelse med andra.
 • I spelet får spelaren ta egna beslut och lära sig av framgångar och motgångar.
 • Föräldrar stöttar spelarna men överlåter coachningen till tränarna.

Inledning

 • Riktlinjen handlar om två saker:
  • att se långsiktig utveckling före kortsiktigt resultat.
  • att låta barn ta egna beslut.

Reflektion

 • Vad värdesätter spelarna i samband med träning och matcher?
 • Vad blir konsekvenserna av att fokusera på detta?

Välj film beroende på målgrupp

 • Förening: Ledartips från fotbollsskola
 • Ledare:Våga testa nya saker
 • Spelare: Våga testa nya saker
 • Föräldrar: Våga testa nya saker

Reflektera över

 • Vilka av ledartipsen kan du, i din roll, ta åt dig av i din roll som ledare?
 • Hur kan vi stimulera ungdomar till att bli ledare?

Reflektera över

 • Vad menas med att den långsiktiga utvecklingen kan hämmas av fokus på kortsiktig framgång?
 • Ge konkreta exempel på färdigheter att berömma för den långsiktiga utvecklingen?

Sammanfattning i helgrupp