Hållbart idrottande

Riktlinjens innebörd:

 • Spelarens liv ses i ett helhetsperspektiv där fotbollen är en av flera delar.
 • Fotboll bidrar till att skapa hälsosamma levnadsvanor.
 • SvFF uppmuntrar till att utöva flera idrotter och fritidsaktiviteter.
 • Inom fotbollen bedrivs allsidig träning med hög aktivitet.
 • Medicinska råd efterlevs vid sjukdom eller skada.

Inledning

 • Balans i livet ger förutsättningar för långsiktig motivation.

Reflektera över

 • Hur kan vi ge förutsättningar för deltagande i flera idrotter?
 • Vad kan du, i din roll, göra för att spelarnas idrottande ska bli hållbart över tid och passa in i övriga delar av spelarnas liv?

Film för samtliga målgrupper

 • Föreningen / Ledare / Spelare / Föräldrar

Reflektera över

 • Hur kan vi anpassa verksamheten så att den passar för spelare med olika motiv till att spela?
 • Hur kan du, i din roll, ge förutsättningar för fortsatt idrottande när saker utanför idrotten förändras?

Sammanfattning i helgrupp